BS Achtmaal

Over Buurtschap Achtmaal

Historie

Op 4 augustus 1947 werd Bloemencorso Achtmaal opgericht. Wie destijds het initiatief heeft genomen is niet meer te achterhalen. In de oude maalderij aan de Achtmaals weg werd de eerste wagen, getiteld Angorahoeve gebouwd. Het jaar daarop werd er een bestuur gevormd en warden er zelfs 2 wagens gebouwd in Achtmaal. Met “de oude smederij’ werd een verdienstelijke 9e plaats behaald. De tweede wagen, “de fontein” komt in de uitslagen niet voor, omdat deze wagen over de kop is gegaan het paard dat deze wagen trok ergens van schrok. Al in 1949 durfde de bouwers van Buurtschap Achtmaal risico’s te nemen. Met de politiek getinte wagen “onze jongens in Indonesië verlangen naar huis” eindigeden zij met een 27ste plaats ver beneden de verwachtingen.

In de Jaren vijftig deden de bouwers een bestuurders van buurtschap Achtmaal regelmatig van zich spreken. Aan daadkracht was zeker geen gesprek en met woorden schoot men zelden tekort. De wagens weden van jaar tot jaar groter. Ook had men ondertussen een vaste bouwplaats weten te verwerven aan de zijgevel van het toenmalige pakhuis op de hoek van de pastor de Bakkerstraat en van Lanschot straat. Een minder rooskleurig bericht uit die tijd is dat de penningmeester wat rekeningen had vervalst om zo wat geld in zijn eigen zak te kunnen steken. Ook toen was ontslag een logisch vervolg.

Doordat de wagens groter en groter warden ontstond ook een steeds grotere vraag naar dahlia’s. Zo ontstonden geleidelijk de eerste kleinen bloemenveldjes van Zundert en in Achtmaal. Het was ondertussen wel duidelijk geworden dat Buurtschap Achtmaal zijn stempel op het corso had gedrukt en niet meer weg te denken was in het bloemencorso. De definitieve deelname was een feit.

In de zestiger Jaren ontstond er een wisseling van de wacht. De mannen van het eerste uur vielen een voor een af en er ontstond een complete nieuw bestuur en een nieuwe bouwgroep. De competitieve met de andere buurtschappen was toen ook al erg zwaar, opmerkelijke klasseringen warden dan in deze Jaren niet behaald. De belangstelling voor het corso was in Achtmaal beduidend minder dan in Zundert. Opmerkelijkste wagen uit de Jaren zestig was ongetwijfeld” Ëen beetje –op- een beetje –pop- de eerste wagen met de nodige bewegingen.

De jaren zeventig was en kwestie van overleven. De moeilijkste jaren in de geschiedenis van buurtschap Achtmaal. Er werden geen aansprekende resultaten geboekt en de kwaliteit van de wagens bleef over het algemeen ver achter bij de concurrentie. Slechts een handjevol fanatiekelingen gesteund door wat schooljeugd wisten in de tijd de buurtschap overheid te houden. Geld was er nauwelijks en van de nodige tegenslagen bleef met niet bespaard. Zoals het breken van een as van het onderstel, 3 dagen voor het corso van 1973. In 1979 werd buurtschap Achtmaal een stichting met echte statuten, welke nog steeds van kracht zijn.

Een explosieve groei zien we in de jaren 80. De omvang van de wagens werd in amper 10 jaar tijd verdubbeld. Met deze groei, groeide ook de omvang van de corso tent. Ook de kwaliteit werd met het jaar beter. Het bestuur werd uitgebreid en verjongt, de bloemenvelden werden steeds omvangrijker en belangrijk voor de financiële huishouding.

In 1983 haalden een aantal figuranten van de wagen “Griezelen als ontspanning ”voor de eerste keer in ons bestaan de landelijke televisie in het programma “De zondag van Zundert ”van het IKON.

In de jaren negentig mochten we drie jaar achter elkaar met een 8e plaats huiswaarts. De conclusie van deze periode is dat er een goede balans is gevonden tussen bouwers, bestuur en ontwerpers. De overstap naar de bloemencommissie werd gemaakt en de omvang van onze velden werd behoorlijk uitgebreid. Met de toetreding tot de bloemencommissie werd een basis gelegd voor de aanmerkelijke verbetering van de financiële huishouding. Ook werden de eerste contacten gelegd voor verhuizing naar een andere bouwplek.

Als we kijken naar de afgelopen jaren zien we dat we steeds meer aan kunnen en durven binnen de buurtschap. Een top prestatie van een 2e plaats werd in 2008 behaald met “Benauwd”. Voor ons als buurtschap een jaar waarin we ons wereld kampioen hebben gevoeld. De goede flow is gelegd en de resultaten zijn dan ook goed te noemen de laatste jaren.

Ook binnen de buurtschap zijn ontwikkelingen te merken, naast het bestuur zijn er diverse commissies die de verantwoording dragen voor bv de bouw, Corsowacht, activiteiten etc.

De Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie van de buurtschap verzorgt de feestjes en partijtjes rondom de bouw van de wagen. De naam zegt het eigenlijk al, de activiteiten. Denk hierbij aan het Teerfeest, een Voorjaarsuitje en de catering met de plakdag en in het tikweekend. Tevens verzorgt de AC een aantal gezellige avonden in de tent aansluitend op de bouwavonden.

FICO (financiële commissie)

De Fico is ondersteunend aan de penningmeester. De Fico heeft als taken het opzetten en beheren van de sponsoring. De sponsoring wordt gezamenlijk geregeld met een groot deel vrijwilligers vanuit de buurtschap. Ook zorgt deze commissie voor de begroting en controleert het financieel jaarverslag van de penningmeester.

Ontwerp gilde :

Het ontwerpgilde van onze buurtschap is een club creatievelingen welke zich hebben aangemeld om voor 3 jaar een ontwerp te leveren voor de buurtschap. Gezien er veel potentiele ontwerpers binnen de buurtschap zitten is er besloten om de kwaliteiten te bundelen en elkaar te versterken in plaats van de concurreren.

Een idee wordt aangedragen om met alle ontwerpers hier het beste uit te halen om zo het beste ontwerp over te houden wat aangedragen wordt aan het bestuur.

Sinds 2017 zijn we hier mee gestart. In 2019 wordt dit geëvalueerd en waar nodig bijgesteld om zo het beste op ontwerp gebied binnen de buurtschap naar boven te halen.

Bouwcommissie:

De Bouwcommissie bestaat uit een club vaste bouwers welke de gehele coördinatie/begeleiding regelen voor de bouw van de wagen. Ze bestellen materialen verzorgen de constructie tot het begeleiden van het papiermachéen van de wagen kortom alle werkzaamheden aan en rondom de corsowagen welke gedurende het gehele jaar doorlopen. Deze commissie zorgt ook voor onderhoud aan de loods, gereedschappen en materialen.

Gedurende het bouwseizoen, (na bouw van de tent) zijn we dagelijks actief om onze corsocreatie zo goed en mooi mogelijk op straat te krijgen de eerste zondag van september.

Gedurende het bouwseizoen, (na bouw van de tent) zijn we dagelijks actief om onze corsocreatie zo goed en mooi mogelijk op straat te krijgen de eerste zondag van september.

Vrienden van Pieter

De Vrienden van Pieter commissie is een merchandise commissie die 7 jaar geleden is opgericht. Voor die tijd waren er alleen shirtjes te koop en we merkte dat er behoefte was aan meer aanbod. Een aantal fanatiekelingen zijn toen bij elkaar gaan zitten en dit is het ontstaan geweest voor de Vrienden van Pieter. Via deze commissie lopen alle verkoopbare producten waaruit de kleding en gadget lijn bestaat. Inmiddels is er een webshop vanwaar uit alles te koop is. Ook kun je jaarlijks lid worden van de Vrienden van Pieter, je krijgt dan exclusieve gadgets die niet los te koop zijn.
Ook jubilarissen en jubileums worden gevierd, dit doen we feestelijk met alle bouwers. it


Corsowagens

Bloemencorso gaat uiteindelijk over corsowagens en staat dus centraal bij de buurtschap. Elk jaar bouwt de buurtschap aan zijn ontwerp maar wat houd zo een corsowagen nou uiteindelijk in?